Surveillance

Sinds week 31 zien huisartsen meer kinderen (t/m 15 jaar) met impetigo (krentenbaard) dan gebruikelijk. Het aantal huisartsconsulten in week 37 was wel lager dan in de vijf weken daarvoor.

De cijfers voor andere symptomen en aandoeningen zijn passend bij de tijd van het jaar.

Er is weinig griep in Nederland. In week 36 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 26 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is onder de epidemische grens van 51 per 100.000.

Bij een deel van de patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) zijn neus- en keelmonsters afgenomen, die bij onze samenwerkingspartner RIVM geanalyseerd worden (www.rivm.nl/griep). De eerst volgende update van deze virologische uitslagen is op woensdag 2 oktober 2018. 

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

 

NIVEL surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp "Attendering NIVEL surveillance". Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de NIVEL website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
NIVEL Zorgregistraties verzamelt wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het NIVEL surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts en een aantal aandoeningen bij jonge kinderen: koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep?
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
http://www.virology.nl/
http://flunewseurope.org
http://ecdc.europa.eu/
http://www.degrotegriepmeting.nl