Logopedist

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal(basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Zie ook beroepsprofiel van de logopedist

 

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn van een logopedist met een eigen praktijk.

 
De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2017 zijn samengevat in deze infographic.

 

 

Meer informatie:

  • De gegevens over 2017 zijn afkomstig van 179 logopedisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 61 praktijken. Zij registreerden gegevens over gezondheid en zorg van 10.519 patiënten. 
  • Voor een overzicht van de cijfers en tabellen kunt u ook het jaarrapport downloaden: "Zorg door de logopedist - Jaarcijfers 2017".
  • Eerdere rapporten "Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012" en "Zorg door de logopedist Jaarcijfers 2016 ", vindt u hier  en hier
  • Bent u logopedist en wilt u ook meedoen met NIVEL Zorgregistraties? U bent van harte welkom. Op Informatie voor zorgverleners staat de link naar het aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk om gegevens aan te vragen, tabellen of factsheets op maat te laten maken of een onderzoek op te zetten met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties. Ga hiervoor naar 'Gegevens aanvragen'.


Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - introductie Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2018 [Laatst gewijzigd op 31-10-2018; geraadpleegd op 20-11-2018]. URL: www.nivel.nl/node/4436