Onderzoek (laten) doen met de Nivel-registraties of Nivel-panels

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels waar wij over beschikken of met gebruikmaking van onze databases met registraties van zorggegevens die vele zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel.

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnOnderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnNivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt gegevens bij de eerstelijns zorgverleners en levert cijfers bij actuele vragen. Die informatie halen we uit gegevens die honderden zorgverleners, verspreid over het land, aan ons beschikbaar stellen. De verzamelde gegevens analyseren we en gebruiken we voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruik maken van de gegevens.

Onderzoek met BeroepenregistratiesOnderzoek met Beroepenregistraties

Onderzoek met BeroepenregistratiesBinnen Beroepenregistraties monitort het Nivel de arbeidsmarkt en de loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten. Het Nivel kan voor u onderzoek uitvoeren over deze arbeidsmarkten en over beroepskrachtenplanning. Ook kunt u op maat steekproeven laten trekken en statistieken aanvragen over beroepenregistraties, bijvoorbeeld die van uw regio.

Onderzoek met de Databank Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoek met de Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

/sites/default/files/inline-images/iconen/voor_wie_blauw.pngMet onze Databank Communicatie in de Gezondheidszorg laten we zien dat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en beter moet. De geanonimiseerde observaties van de opnamen uit de databank kunnen worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners en beleidsmakers.

Onderzoek met het Panel Verpleging & VerzorgingOnderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging

Onderzoek met het Panel Verpleging & VerzorgingAls u onderzoek wilt doen naar de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen of werkbeleving dan zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van het Panel Verpleging & Verzorging. Ons onderzoek doen we aan de hand van vragenlijsten aan onze panelleden of subgroepen van panelleden. Ook kunnen we vragenlijsten en data-analyses ontwikkelen voor u.

Onderzoek met het Consumentenpanel GezondheidszorgOnderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Onderzoek met het Consumentenpanel GezondheidszorgMet het Consumentenpanel Gezondheidszorg kunt u onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg. Dat kan onder de algemene bevolking of binnen specifieke subgroepen. Het Nivel kan op verzoek van opdrachtgevers vragenlijsten ontwikkelen, versturen en verwerken. We hebben de expertise om data te analyseren en die om te zetten in een rapportage. Het is ook mogelijk om analyses te doen op materiaal dat eerder door ons is verzameld.

Onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)Onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)

Onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening. Doel van het panel is het verzamelen van informatie over hun gezondheid, ervaringen met zorggebruik, de zorg en de ondersteuning die ze krijgen en welke behoeften en mogelijkheden ze hebben om te participeren in de samenleving.
U kunt panelleden van het NPCG bevragen voor nieuw onderzoek of gebruik maken van eerder verzamelde gegevens. We bieden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van vragenlijsten, data-analyse en rapportage. Vragenlijsten kunnen gestuurd worden aan het hele panel of aan subgroepen.

Onderzoek met het Panel Samen LevenOnderzoek met het Panel Samen Leven

Onderzoek met het Panel Samen LevenHet Panel Samen Leven bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten. Doel van dit panel is inzicht krijgen in hun woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning, hun persoonlijke behoeften en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
We doen onderzoek aan de hand van vraaggesprekken thuis met mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en aan de hand van interviews en vragenlijstonderzoek met de naasten van deze mensen. Ook u kunt gebruikmaken van het panel voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, of van onze verzamelde gegevens. Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.

Onderzoek met het Panel van Mensen met een LongziekteOnderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte

Onderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte Het Nivel verzamelt met de Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met een longziekte, kortweg de Longmonitor, informatie over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma, COPD en zeldzame longziekten. Hiervoor maken we gebruik van het Panel van mensen met een Longziekte. De resultaten van dit panelonderzoek zijn belangrijk voor het Longfonds, zorgverleners en -ondersteuners.
We gebruiken de Longmonitor voor het in kaart brengen van trends en veranderingen. Ook kunnen we de monitor gebruiken voor het beantwoorden van actuele vragen. Ook uw vragen. U kunt ons inzetten voor het gebruikmaken van de data die wij verzamelen, voor het uitvoeren van analyses of om zelf onderzoek doen met het panel.

Onderzoek met een BurgerplatformOnderzoek met een Burgerplatform

Het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Beleidsmakers en zorgverleners kunnen hun beleid en uitwerking daarvan in de praktijk verbeteren door burgers er actief bij te betrekken. In interactieve bijeenkomsten bediscussiëren burgers actuele gezondheidsvraagstukken die u aanlevert. Het Nivel brengt de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.

Nivel Kenniscentrum. Onderzoek (laten) doen met de Nivel-registraties of Nivel-panels. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2021; geraadpleegd op 17-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoek-laten-doen-met-nivel-registraties-nivel-panels