Onderzoek laten verrichten door het NIVEL

Wij hebben veel expertise op het gebied van het verrichten van beroepskrachtenplanning en arbeidsmarktonderzoek. U kunt het NIVEL vragen voor uw organisatie of beroepsvereniging dergelijk onderzoek te verrichten.

Beroepskrachtenplanning
Het ramingsmodel dat NIVEL in de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld en dat continu wordt uitgebreid en geoptimaliseerd wordt gebruikt om voor het Capaciteitsorgaan zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk de benodigde instroom in de opleiding geneeskunde en de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen te berekenen. Maar ook voor wetenschappelijke verenigingen van verschillende medische beroepsgroepen hebben wij in de afgelopen jaren (specialisme-specifieke) beroepskrachtenplanningen uitgevoerd.

Arbeidsmarktonderzoek
Onderzoek naar specifieke thema's zoals loopbaanuittrede, deeltijdwerk, taakherschikking en vestigingsgedrag helpt het arbeidsmarktgedrag van artsen beter te begrijpen en daarmee te voorspellen. Het arbeidsmarktonderzoek dat wij uitvoeren is gebaseerd op zowel enquêtes onder individuele beroepsbeoefenaren als onderzoek onder de zorginstellingen waarin artsen en artsen-in-opleiding (aio) werkzaam zijn.

Voor meer informatie
Wilt u meer over beroepskrachtenplanning of arbeidsmarktonderzoek weten of een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met dhr. R.S. Batenburg.