De kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Consumer Quality Index (afgekort CQ-index of CQI), waarmee klantervaringen binnen de zorg kunnen worden gemeten. Het NIVEL heeft meerdere CQI vragenlijsten voor specifieke aandoeningen en sectoren ontwikkeld. In een aantal projecten werkt het NIVEL hierin samen met het Centrum Klantervaring Zorg. Na de ontwikkeling van een CQI instrument verschuift de kernvraag naar de validiteit en implementatie van het instrument in de praktijk. De CQI systematiek is bedoeld om in verschillende informatiebehoeften te voorzien: keuze-informatie (voor consumenten), informatie voor zorginkoop (voor verzekeraars) en informatie voor kwaliteitsverbetering (voor zorgaanbieders). Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorg meer patiëntgericht te maken.

Voor chronisch zieken en patiënten met psychische problemen is het thema ‘Kwaliteit van zorg vanuit patiënten/cliëntenperspectief’ extra belangrijk, omdat op dit terrein wensen van patiënten en oordelen van deskundigen nogal eens uiteenlopen. Voor chronisch zieken wordt hier vooral onderzoek naar gedaan in het NPCG. Wat betreft mensen met psychische problemen doet het NIVEL onderzoek naar de behandelwensen van patiënten met psychische problemen en de mate waarin daaraan wordt voldaan. In geval van discrepanties tussen beide is onderzoek gewenst naar de invloed hiervan op de lange termijn uitkomsten van behandeling.