Governance

Het onderwerp Governance in de zorg heeft zich de laatste jaren een prominente plek op de beleidsagenda verworven. Het onderzoek van het NIVEL richt zich op het zorgstelsel in het algemeen, op de bedoelde en onbedoelde effecten van gereguleerde marktwerking, de keuzes van zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en op de ontwikkelingen van de governance in ziekenhuizen. Dit onderzoek sluit aan bij het onderzoek naar het effect van wetgeving in de gezondheidszorg, met op macro-niveau onderzoek naar de effecten van de stelselwijziging, op meso-niveau onderzoek naar bijvoorbeeld het klachtrecht en op micro-niveau onderzoek naar de mondigheid van patiënten. Het onderzoek naar kwaliteitssystemen, en het hieraan gerelateerde onderzoek naar patiëntveiligheid, tenslotte, geeft inzicht in de manier waarop zorginstellingen en professionals hun zorg niet alleen beter maar ook veiliger inrichten.