Nieuwe technologieën?

De verwachte geringere beschikbaarheid van professionele arbeidskrachten in combinatie met een toenemende en veranderende zorgvraag zou opgevangen kunnen worden door de inzet van nieuwe technologie en taakverschuivingen tussen verschillende  beroepsgroepen en verschillende delen van de gezondheidszorg. Er ligt hier nog een aantal belangrijke onbeantwoorde vragen. De kennis over de effecten in de praktijk van technologie die patiënten ondersteunt is nog zeer beperkt.
 
Patiënten gebruiken nog weinig zelfmanagementondersteunende technologie en zorgverleners zijn nog weinig toegerust om patiënten daarbij te ondersteunen. Het NIVEL zal de komende jaren onderzoek doen op dit terrein in gecontroleerde praktijksituaties in de vorm van zogenoemde ‘living labs’.

Onderzoeksthema's