Uitdaging: kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren

De kwaliteit en veiligheid in de zorg staan in ons land op een hoog niveau. Toch zijn er grote verschillen tussen zorgorganisaties en sectoren. Vanuit het perspectief van zorgorganisaties is er een permanente zorg voor de kwaliteit en veiligheid. Schaalvergroting, concentratie in de gespecialiseerde zorg en ketenvorming worden enerzijds gemotiveerd door de wens om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar vormen tegelijk nieuwe uitdagingen voor kwaliteit en veiligheid. Medischtechnische innovaties spelen daarin een rol, maar ook innovaties in de zorgorganisatie. Medischtechnische innovaties leiden niet zonder meer tot een betere kwaliteit van leven en ‘langer gezond leven’. Ze roepen ook de vraag op of ‘wel alles moet wat kan’. Daarmee is ook het thema ‘nee zeggen’ opgekomen. Deze vraag speelt op dit moment met nadruk rond het einde van het leven, maar zal in de toekomst veel vaker en ook eerder worden gesteld.

 

Onderzoeksthema's