Versterkt technologie het zelfmanagement?

De komende jaren wordt verder onderzoek gedaan naar de ondersteuning van zelfredzaamheid en zelfmanagement door de sociale omgeving en door technische innovaties. Het eerste wordt onder meer gemonitord via de bijdragen van de Monitor Zorg‐ en Leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of handicap aan de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het tweede, de rol van technische innovaties wordt gemonitord via de eHealth Monitor. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden tot experimenteren met technologie in levensechte situaties (‘living labs’).
 
Onderzoeksthema's