Ontwikkelingen arbeidsmarkt zorg

Een arbeidsmarkt is in evenwicht wanneer vraag en aanbod op elkaar aansluiten, zowel kwantitatief en kwalitatief. Dit levert goede, toegankelijke en betaalbare zorg op. Maar hoe verbeteren we die aansluiting tussen vraag en aanbod? Resultaten van ons onderzoek naar ontwikkeling en en trends in de arbeidsmarkt vindt u op deze pagina.

Nivel-wachtkamer

Met onze capaciteitsramingen houden we nauwkeurig bij wat het verloop is binnen verschillende beroepsgroepen in de zorg en waar en hoe beginnende professionals het liefst werken. Door vergelijkingen te maken met eerdere jaren zien we hoe de arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld en maken we analyses van oorzaken en gevolgen.
 

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOntwikkelingen arbeidsmarkt zorg
In de gezondheidszorg zijn veel uitdagingen als het gaat om deze toekomstbestendig te maken. Voor verschillende beroepsgroepen in de zorg brengen wij trends en ontwikkelingen in kaart en geven mogelijke scenario's. We bieden een overzicht van actuele resultaten van dit onderzoek.

Resultaten onderzoek naar trends en ontwikkelingen in verschillende zorgberoepen

Fragment uit de publicatie Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland (2019)

Grafiek-Leeftijd-TandartsenPijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaZicht op ... regionale capaciteit en arbeidsmarkt-vraagstukken huisartsenzorg (2019)
In twintig factsheets zijn de specifieke problemen van evenzoveel geselecteerde regio’s in kaart gebracht. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor regionaal overleg, voor samenwerking en voor afstemming tussen partijen om zodoende de regionale arbeids- en opleidingsmarkt van de huisartsenzorg te verbeteren. Om een compleet beeld te geven van de knelpunten in de regio binnen de huisartsenzorg hebben het Nivel en Prismant de gegevens van huisartspraktijken, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars bij elkaar gebracht. 

Factsheets 'Regionale capaciteit en arbeidsmarkt-vraagstukken huisartsenzorg 2019', onderverdeling per regio

Fragment uit Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg regio Utrecht (2019).

Nivel-Vraag-huisartsenzorg-Utrecht-2019

 

Meer informatie vindt u bij het Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg en bij Publicaties (waar al onze te downloaden resultaten van onderzoek zijn opgenomen).

 

Gegevensverzameling