Arbeidsmarkt zorgberoepen - Beroepenregistraties

Een arbeidsmarkt is in evenwicht wanneer vraag en aanbod op elkaar aansluiten, zowel kwantitatief en kwalitatief. Dit levert goede, toegankelijke en betaalbare zorg op. Maar hoe verbeteren we die aansluiting tussen vraag en aanbod? Resultaten van ons onderzoek naar ontwikkeling en en trends in de arbeidsmarkt vindt u op deze pagina.

Nivel-wachtkamer

Met onze capaciteitsramingen houden we nauwkeurig bij wat het verloop is binnen verschillende beroepsgroepen in de zorg en waar en hoe beginnende professionals het liefst werken. Door vergelijkingen te maken met eerdere jaren zien we hoe de arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld en maken we analyses van oorzaken en gevolgen.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOntwikkelingen arbeidsmarkt zorg - afgezien - van de peilingen regionale huisartsenzorg 2018 en 2020

In de gezondheidszorg zijn veel uitdagingen als het gaat om deze toekomstbestendig te maken. Voor verschillende beroepsgroepen in de zorg brengen wij trends en ontwikkelingen in kaart en geven mogelijke scenario's. We bieden een overzicht van actuele resultaten van dit onderzoek. NB: de informatie over de arbeidsmarkt in de regionale huisartsenzorg, aan de hand van peilingen per regio in 2018 en 21019/2020, is dermate uitgebreid, dat we deze op een aparte pagina centraal stellen.

Resultaten onderzoek naar trends en ontwikkelingen in verschillende zorgberoepen

Fragment uit de publicatie Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland (2019)

Grafiek-Leeftijd-Tandartsen

Meer weten?Meer weten?

Wilt u meer weten over arbeidsmarktonderzoek of beroepskrachtenplanning of wilt u een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met prof. dr. Ronald Batenburg via 030-2729861 of per mail via r.batenburg@nivel.nl

 

Batenburg, R. Arbeidsmarkt zorgberoepen - Beroepenregistraties. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2022; geraadpleegd op 26-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/ontwikkelingen-arbeidsmarkt-zorg
Thema