Onze visie: Nivel-onderzoeksprogramma 2018-2021

In het onderzoeksprogramma van het Nivel voor de jaren 2018-2021 vindt u onze onderzoeksplannen en onze motivatie daarbij. Ook leest u over het Nivel als organisatie, over de specifieke onderzoeksprogramma's die er lopen en over onze experts op verschillende thema's in de gezondheidszorg.

Elke vier jaar stellen we een nieuw Nivel-onderzoeksprogramma vast; hierin zetten we onze onderzoeksplannen en onze motivatie uiteen. We formuleren kernvragen voor de toekomst en verbinden deze met zowel wetenschappelijke als beleidsmatige als praktijkgerichte invalshoeken op de gezondheidszorg. Het meest recente onderzoeksprogramma vindt u hieronder. De voorgaande onderzoeksplannen, voorheen 'werkplannen' genoemd, zijn als publicatie rechts op de pagina opgenomen. 

Nivel-onderzoeksprogramma 2018-2021

Wij zijn er trots op u de volle breedte van het Nivel en zijn unieke positie tussen wetenschap, beleid en praktijk te kunnen laten zien. Veel onderzoek van het Nivel is gebaseerd op zijn uitgebreide onderzoekinfrastructuur met zorgregistraties, panels en monitors. Een ware schatkamer aan gegevens die gecombineerd kan worden voor het beantwoorden van actuele maatschappelijke vraagstukken.

Nivel-onderzoeksprogramma 2018-2021 (pdf)

Kaft onderzoeksprogramma

RadarOntwikkelen van ons meerjarig programma: externe inbreng

Voor het ontwikkelen van ons onderzoeksprogramma baseren we ons mede op informatie van externe bronnen. Deze externe inbreng zorgt ervoor dat ons onderzoeksprogramma maatschappelijk draagvlak heeft en wetenschappelijk meetelt:

  • gesprekken met stakeholders: we spreken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en onze andere stakeholders in beleid en praktijk.
  • interactie tijdens het onderzoeksproces: we vergaren extra informatie tijdens conferenties en gedurende de onderzoekstrajecten met derden, zodat we weten wat er leeft.
  • ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek: we volgen de actualiteit en nemen dit mee in ons onderzoek.

Meer wetenUw inbreng telt!

We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op ons meerjarig onderzoeksplan en ook op onze onderzoeken zelf. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten thema’s en projecten en fungeert ook als tussentijdse evaluatie van het programma en afzonderlijke projecten.

 

Nivel Kenniscentrum. Onze visie: Nivel-onderzoeksprogramma 2018-2021. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-10-2021; geraadpleegd op 19-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onze-visie-nivel-onderzoeksprogramma-2018-2021