Organisatiestructuur

Zo’n honderd wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken ongeveer zestig mensen in ondersteunende functies.

Het Nivel is een stichting onder bestuur van een directie met staf en is een Raad van Toezicht die toeziet op de manier waarop de directie het instituut bestuurt; daarnaast werken er zo’n honderd wetenschappers die onderzoek doen en zo'n zestig mensen in ondersteunende functies.

Panels met patiënten, cliënten en burgersRaad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van het Nivel hebben de volgende personen zitting:

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)
 Henk Smid
H.J. (Erik) Dannenberg (lid)
 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Toezicht Viattence, wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle en Apeldoorn
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter VWS Meerjarenprogramma Depressiepreventie
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls
 Erik Dannenberg
Prof. dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe (lid)
 • Hoogleraar Sociologie verbonden aan de afdeling Sociologie / ICS van Universiteit Utrecht
 • Voorzitter van de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Interuniversity Center of Social Science Theory and Methodology (ICS)
 • Onderzoeksdirecteur ICS Utrecht
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de European Academy of Sociology
 • Lid van de redactieraad van Oxford Bibliographies in Sociology
 • Lid van de redactieraad van the Encyclopedia of Quality of Life Research, Springer
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad NIDI
 • Lid wetenschappelijk adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen NWO
  Tanja van der Lippe
Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur AMC
 • Lid Raad van Bestuur VUmc
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
 • Lid Evaluatiecommissie Doelmatigheid ZonMw
  Frida van den Maagdenberg
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie / Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut
  Sophia de Rooij

Organisatie beleidsorganisatieStaf

De leiding van het Nivel is in handen van de directie, die samen met de programmaleiders en de programmamanager de staf vormen. Iedere programmaleider stuurt een team onderzoekers aan op zijn of onderzoeksgebied. In totaal lopen er dertien onderzoeksprogramma's bij het Nivel.

Cordula Wagner Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Directeur; projectleider Patiëntveiligheid
Roland Friele Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Onderzoek; hoofd onderzoeksafdeling Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg; programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Wouter de Kruijff Drs. W. (Wouter) de Kruijff
Adjunct-directeur Bedrijfsvoering
Jeroen Hasselaar Dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg
 
Jany Rademakers Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; projectleider Gezondheidsvaardigheden en Patiëntenparticipatie
Ronald Batenburg Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Hennie Boeije Dr. H. (Hennie) Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Dolf de Boer Dr. D. (Dolf) de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntperspectief
Liset van Dijk Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Programmaleider Farmaceutische Zorg
Michel Dückers Prof. dr. M.L.A. (Michel) Dückers
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen
Sandra van Dulmen Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg
Anneke Francke Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Inge van Houdt Dr. I.S. (Inge) van Houdt
Programmamanager Internationale projecten
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Joke Korevaar Dr. ir. J.C. (Joke) Korevaar
Programmaleider Huisartsgeneeskundige Zorg
Lilian van Tuyl Dr. ir. L.H.D. (Lilian) van Tuyl
Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Robert Verheij Prof. dr. R.A. (Robert) Verheij
Programmaleider Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem


ToezichtOnderzoekers

Het wetenschappelijk personeel is samengesteld uit onderzoekers in verschillende stadia van hun loopbaan. We hebben een kern van senior onderzoekers die breed inzetbaar is, naast jongere onderzoekers die zich nog moeten ontwikkelen. Tevens zijn er promovendi die we langdurig inzetten op onderzoek met een hoge wetenschappelijke impact. Alle onderzoekers zijn lid van een team dat onder leiding van een programmaleider onderzoek doet binnen een onderzoeksprogramma.
Verschillende Nivel-medewerkers, vaak programmaleiders binnen het Nivel, hebben tevens een stoel als hoogleraar bij een (of meer) van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteiten. Hierdoor staan wij in nauw contact met de wetenschap en beogen wij een spilfunctie te vervullen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

TeamProfessionals in ondersteunende functies

Naast de onderzoekers zijn er vele andere professionals aan het werk bij het Nivel, zoals secretaresses en medewerkers bij Financiële Administratie, HRM, Facilitaire Zaken, het Kenniscentrum, verschillende administratieve afdelingen en IT-afdelingen. Zij maken dat de organisatie goed draait, dat het Nivel zelfbewust naar buiten treedt en dat de databases veilig en betrouwbaar zijn.

OrganisatieOrganogram

Organogram NIVEL

 

Wagner, C. Organisatiestructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-03-2021; geraadpleegd op 04-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/organisatiestructuur