Organisatiestructuur

Het Nivel is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op het besturen van de stichting door de directie.

De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:
  

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)

  https://nl.linkedin.com/in/henksmid

 

H.J. (Erik) Dannenberg (lid)

 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Toezicht Viattence, wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle en Apeldoorn
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter VWS Meerjarenprogramma Depressiepreventie
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls

  https://nl.linkedin.com/in/erik-dannenberg-84088110

 
Mw. prof.dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe (lid)
 • Hoogleraar Sociologie verbonden aan de afdeling sociologie / ICS van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter van de afdeling sociologie
 • Voorzitter Interuniversity Center of Social Science Theory and Methodology (ICS)
 • Onderzoeksdirecteur ICS Utrecht
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de European Academy of Sociology
 • Lid van de redactieraad van Oxford Bibliographies in Sociology
 • Lid van de redactieraad van the Encyclopedia of Quality of Life Research, Springer
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad NIDI
 • Lid wetenschappelijk adviescollege Sociale- en Geesteswetenschappen NWO

  https://nl.linkedin.com/in/tanja-van-der-lippe-736aa47

 
Mw. drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur AMC
 • Lid Raad van Bestuur VUmc
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
 • Lid evaluatiecommissie doelmatigheid ZonMw

  https://nl.linkedin.com/in/frida-van-den-maagdenberg-81557b4

 
Mw. prof.dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie/Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut

  https://nl.linkedin.com/in/sophia-de-rooij-46677212

 


Wetenschappelijke staf

Prof. dr. C. (Cordula) Wagner Directeur; Patiëntveiligheid
Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele Adjunct directeur onderzoek; Impact van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg
Dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar         Afdelingshoofd Eerstelijnszorg
Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers Afdelingshoofd; Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief
Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg Programmaleider Beroepen in de gezondheidszorg
Dr. H. (Hennie) Boeije Programmaleider Zorgvraag van Chronisch zieken en gehandicapten
Dr. D. (Dolf) de Boer Programmaleider Zorg vanuit patiëntperspectief
Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk Programmaleider Farmaceutische zorg
Dr. M.L.A. (Michel) Dückers Programmaleider Rampen en milieudreigingen
Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen Programmaleider Communicatie in de gezondheidszorg
Prof. Dr. A.L. (Anneke) Francke Programmaleider Verpleging en verzorging
Dr. ir. Lilian van Tuyl Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong Programmaleider Zorgstelsel en sturing
Dr. Ir. J (Joke) C. Korevaar Programmaleider Huisartsgeneeskundige zorg
Dr. R.A. (Robert) Verheij Programmaleider Zorgdata voor een lerend zorgsysteem

 

Bedrijfsvoering

Drs. W. (Wouter) de Kruijff Adjunct-directeur bedrijfsvoering


Organogram


Organogram NIVEL