Over het Nivel

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. We doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en we hebben hierin een nationale functie.

Nivel Kenniscentrum. Over het Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-11-2022; geraadpleegd op 31-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel-2