Contact

Het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, bevindt zich in het centrum van Utrecht.

Adres en route

Ons instituut is gemakkelijk per trein te bereiken, het bevindt zich op loopafstand van het Centraal Station Utrecht. Het Nivel is ook goed bereikbaar met de bus of met de fiets. Het Nivel voert een auto-ontmoedigend beleid; parkeren van de auto is zeer beperkt mogelijk op ons terrein en bovendien alleen in afspraak met de receptie van het Nivel en/of de facilitair beheerder, via uw direct contactpersoon bij het Nivel. 

Postadres Bezoekadres
Postbus 1568 Otterstraat 118 – 124
3500 BN Utrecht 3513 CR Utrecht
[T] 030 - 27 29 700 Nederland
[E] E-mail: receptie@nivel.nl  

 

Download de routebeschrijving

Contact met het Nivel voor algemene informatie

  • Foutje op de website: doet een link het niet of ontbreekt er informatie op onze website? Meld het bij onze webmaster via webmaster@nivel.nl.
  • Onderzoek laten doen: voor een offerte of mogelijkheid tot samenwerking neemt u contact op met de betrokken programmaleider of stuurt u een e-mail naar de Raad van Bestuut van het Nivel: rvb@nivel.nl.
  • Informatie over publicaties, cijfers of onderzoek: neem contact op met de onderzoeker die als contactpersoon vermeld staat op de betreffende pagina.
  • Algemene informatie over het Nivel: neem contact op via receptie@nivel.nl.
  • Persvragen: voor toelichting op onderzoek of voor persvragen kunnen journalisten direct contact opnemen met de onderzoekers die als contactpersoon bij relevante nieuwsberichten en publicaties zijn opgenomen. Geen idee aan wie u uw vraag kunt stellen? Wetenschapsmarketeer Isabel van Zenderen helpt u verder.

Nivel-gegevens: te gebruiken met bronvermelding

Nivel-gegevens kunnen worden gebruikt mits voorzien van juiste bronvermelding. Dit geldt voor alle informatie die u op www.nivel.nl vindt - in publicaties, in nieuwsberichten en in alle andere content. In de bronvermelding dient u de naam van de Nivel-publicatie of -websitepagina te vermelden, evenals de naam ‘Nivel’ en de datum van uitgave/raadpleging. Meer hierover vindt u bij Colofon en copyright.

Contact met een Nivel-medewerker betrokken bij een panel of registratie

Wilt u onderzoek laten uitvoeren met gebruik van een van onze datasets? Of neemt u deel aan een panel of registratie van het Nivel? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen die worden genoemd op de relevante pagina’s:

Nivel-registraties Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
  Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
  Register Leren van data in Verpleeghuizen
  Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC)
   
Nivel-panel van zorgverleners Panel Verpleging & Verzorging
   
Nivel-panels van zorggebruikers Consumentenpanel Gezondheidszorg
  Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
  Panel van Mensen met een Longziekte
  Panel Samen Leven
   
Nivel-methoden Methode Burgerplatform
  Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

Persoonlijke vragen?

Het Nivel kan geen persoonlijk advies geven. Heeft u vragen over uw eigen zorgsituatie, over uw verzekeringen of over uw gezondheid? Dan verwijzen wij u graag door naar kiesbeter.nl of thuisarts.nl, of naar uw huisarts.

Klachten?

Het Nivel hecht veel waarde aan principes als eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Daarom staan deze principes in onze werkwijze centraal. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt.
Signaleert u een probleem of heeft u een klacht over het Nivel of zijn medewerkers? Dan vernemen we dat graag. Wij verzoeken u om bij voorkeur eerst contact op te nemen met de projectleider van het betreffende Nivel onderzoek, het betreffende Nivel-panel of de betreffende Nivel-registratie (deze staat als contactpersoon vermeld op de desbetreffende webpagina's).
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan heeft het Nivel een klachtenregeling voor de behandeling van uw klacht. Meer informatie over het indienen en afhandelen van een klacht vindt u in onze Klachtenregeling.

 

Nivel Kenniscentrum. Contact. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 03-06-2023; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/contact