Over ons onderzoek: positionering en indeling

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie en heeft daarin een nationale functie. Onze missie is het doen van hoogwaardig onderzoek, met maatschappelijke impact, naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg. Hoe hebben wij dit vertaald in concrete onderzoeksdomeinen en onderzoeksprogramma’s? Welke onderzoeksprojecten en -producten kent het Nivel? Over welke bronnen van informatie en data beschikken we en hoe kunt ook u deze gebruiken voor onderzoek?

Onderzoek


Het onderzoek van het Nivel is een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

Positie tussen wetenschap, beleid en praktijkPositie tussen wetenschap, beleid en praktijk
In ons onderzoek nemen wij de invloed van sociale en gedragsfactoren, financieringssystemen, beleid, wetgeving en technologie mee. Het onderzoek is toegepast en vindt plaats op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. In ons internationaal vergelijkend onderzoek leren wij van goede voorbeelden uit andere landen.


Drie perspectieven van onderzoekDrie perspectieven van onderzoek
Het profiel van het Nivel is uniek en kent drie elkaar aanvullende onderzoeksdomeinen:

  • het perspectief van patiënten, cliënten en burgers
  • het perspectief van zorgprofessionals en organisaties
  • het perspectief van het gezondheidszorgsysteem


Onderzoeksprogramma’sOnderzoeksprogramma’s
Binnen deze drie perspectieven van onderzoek / onderzoeksdomeinen lopen in het totaal dertien specifieke onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam. De teams beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving.
 

ProjectenProjecten
Veel van ons onderzoek binnen de onderzoeksprogramma’s krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met het maken van een onderzoeksvoorstel. Na honorering voeren we het project uit. De resultaten publiceren we openbaar.


PublicatiesPublicaties
De resultaten van ons onderzoek leiden tot publicaties in de vorm van onderzoeksrapporten, artikelen in tijdschriften, factsheets en infographics. Wij publiceren alle resultaten van onderzoek altijd op ons website, bij publicaties.


Producten voor zorgprofessionals en zorggebruikersPraktische tools voor zorgprofessionals en zorggebruikers
Uit onderzoek van het Nivel komen soms praktische 'tools' voort. Voorbeelden hiervan zijn vragenlijsten, online trainingen, werkboeken en informatieve websites die betrekking hebben op een thema en de zorg. Een aantal van deze tools kunnen zorgprofessionals hulp bieden bij (de evaluatie van) de zorgverlening. Ook zijn er tools die zorggebruikers kunnen ondersteunen in hun behandeling. Het Nivel stelt deze tools voor zorgprofessionals en zorggebruikers beschikbaar op deze website.


Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen
U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. We beschikken over verschillende panels van zorggebruikers en een panel met zorgverleners: verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze databases met een schat zorggegevens die de vele deelnemende eerstelijns zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel.