Over ons onderzoek

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie en heeft daarin een nationale functie. Ons onderzoek kan worden gezien als een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

In essentie draait al ons onderzoek om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om de zorg bij de huisarts, de zorg rond het levenseinde, het zorgaanbod in de krimpgebieden of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

Missie en kernwaarden van het NivelMissie en kernwaarden

'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Met onze kennis, die op wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek is gestoeld, dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat alle mensen in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast moet iedereen gebruik kunnen maken van een betrouwbaar gezondheidszorgsysteem. Het aanbrengen van verbinding - tussen thema’s, met samenwerkingspartners, tussen wetenschap en praktijk - zien we als een belangrijk onderdeel van onze functie. We zijn betrokken met onze opdrachtgevers én natuurlijk met al die mensen die onze aanbevelingen in de praktijk toepassen.

Fundamenten van ons onderzoek

Het Nivel doet onderzoek vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven - dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van de zorg - met daarbinnen dertien onderzoeksprogramma’s. Onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap. Met ons onderzoek begeven we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. We werken dan ook veel en graag samen met allerlei partijen die zich op het terrein van gezondheidszorg en gezondheidszorgonderzoek begeven, zowel nationaal als internationaal, zoals: de overheid en andere beleidsorganen, universiteiten, andere onderzoeksorganisaties, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.
Voor ons onderzoek maken we onder andere gebruik van wetenschappelijke literatuur en van onze panels, zorgregistraties en beroepenregistraties een kennisinfrastructuur waarin patiënten, zorgprofessionals én burgers in Nederland betrokken zijn.
De resultaten van ons onderzoek publiceren we altijd op onze website; bij Publicaties of als Cijfers over gezondheidszorg, en via onze socialmedia-kanalen (LinkedIn, Twitter en ResearchGate). We voorzien elke publicatie die uitkomt van een helder en kort nieuwsbericht. Daarnaast delen we onze kennis op congressen en invitational conferences en via kennissyntheses.

Onderzoeksprogramma’sOnze onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten

Binnen de drie onderzoeksperspectieven lopen in het totaal dertien specifieke onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam en programmaleider. De teams beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving.
Veel van ons onderzoek binnen de onderzoeksprogramma’s krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met het maken van een onderzoeksvoorstel. Na honorering voeren we het project uit.

PublicatiesOnze kennisinfrastructuur: panels, zorgregistraties en beroepenregistraties

Het Nivel beschikt over een aantal panels en databanken met zorgregistraties en beroepenregistraties. Dit noemen we onze kennisinfrastructuur oftewel onze 'schatkamers'; het zijn de 'grondstoffen' waarmee we een aanzienlijk deel van ons onderzoek doen.

 

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. Onze panels van zorggebruikers en een panel met zorgverleners: verpleegkundigen en verzorgenden zijn inzetbaar voor onderzoek voor of derden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze databases met een schat registraties gegevens die de vele deelnemende eerstelijns zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel, zowel zorgregistraties als beroepsregistraties. Ga naar het panel of de registratie van uw keuze en neem contact op met de betreffende contactpersoon die aldaar vermeld staat. We kijken ernaar uit met u samen te werken!

 

Nivel Kenniscentrum. Over ons onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-06-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-ons-onderzoek-0