Over ons onderzoek

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie en heeft daarin een nationale functie. Ons onderzoek kan worden gezien als een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

In essentie draait al ons onderzoek om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om de zorg bij de huisarts, de zorg rond het levenseinde, het zorgaanbod in de krimpgebieden of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

Missie en kernwaarden van het NivelMissie, kernwaarden en mission statement

'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Deze missie hebben we geconcretiseerd in onze mission statement, aan de hand van onze kernwaarden.

Hoe hebben we dit concreet vertaald naar ons onderzoek? Dit beschrijven we bondig bij 'fundamenten van ons onderzoek', waarbij u kunt doorklikken naar meer informatie per 'fundament'.

Fundamenten van ons onderzoek

Het Nivel doet onderzoek vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven - dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van de zorg - met daarbinnen dertien onderzoeksprogramma’s. Veel van ons onderzoek krijgt vorm in projecten.

Onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap. Met ons onderzoek begeven we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Onze doelgroepen, kortweg ‘beslissers in de zorg’, zijn dan ook divers en ook werken we veel en graag samen met allerlei partijen die zich op het terrein van gezondheidszorg en gezondheidszorgonderzoek begeven, zowel nationaal als internationaal, zoals: de overheid en andere beleidsorganen, universiteiten, andere onderzoeksorganisaties, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.

Voor ons onderzoek maken we onder andere gebruik van wetenschappelijke literatuur en van onze panels, zorgregistraties en beroepenregistraties: een kennisinfrastructuur waarin patiënten, zorgprofessionals én burgers in Nederland betrokken zijn. Dit noemen we ook wel onze 'schatkamers'; het zijn de 'grondstoffen' waarmee we een aanzienlijk deel van ons onderzoek doen.
De resultaten van ons onderzoek publiceren we altijd, op onze website; bij Publicaties of als Cijfers over gezondheidszorg, en via onze socialmedia-kanalen (LinkedIn, Twitter en ResearchGate). We voorzien elke publicatie die uitkomt van een helder en kort nieuwsbericht. Daarnaast delen we onze kennis op congressen en invitational conferences en via kennissyntheses.

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. Ga naar het panel of de registratie van uw keuze en neem contact op met de betreffende contactpersoon. We kijken ernaar uit met u samen te werken!

 

Nivel Kenniscentrum. Over ons onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 03-07-2021; geraadpleegd op 31-07-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-ons-onderzoek-0