Over ons onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Welke positie nemen wij in, in het gezondheidsonderzoek in Nederland? Waarom is deze positie uniek te noemen? Met welk doel verrichten we ons onderzoek? Welke activiteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? En wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang? Hoe heeft de gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties zich ontwikkeld door de jaren heen?

De onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat een enorme hoeveelheid gegevens – die teruggaat tot 1972 – over het vóórkomen van aandoeningen in Nederland én over de zorgverlening en kwaliteit van zorg van diverse eerstelijns zorgverleners.


Over ons onderzoekHet unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Naast een enorme én diverse databank beschikken over veel onderzoeksexpertise en inhoudelijke expertise én over vele samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere kennisinstituten. Lees meer over de unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland die we innemen. 

Unieke positie

 

Doel Databank Communicatie in de ZorgDoel, resultaten en kernactiviteiten
Doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is de instandhouding van een landelijk representatieve onderzoeksinfrastructuur voor:

  1. het genereren van cijfers over zorg: (jaarlijkse) kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, het gebruik van zorg, en de kwaliteit van de zorg in de gehele eerste lijn
  2. het doen van aanvullend onderzoek: met gebruikmaking van onze enorme databron

Zie meer hierover bij Doel, resultaten en kernactiviteiten.


Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Bij het Nivel lopen in totaal 14 onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen programmaleider en onderzoeksteam. Deze teams onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving. Bij verschillende van deze onderzoeksprogramma’s wordt (mede) de onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt.

 

GezondheidsvaardighedenToen en nu: van mono- naar multidisciplinair onderzoek
Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. In de loop der jaren is de monodisciplinaire benadering vanuit de huisartsenzorg doorontwikkeld naar een multidisciplinaire benadering, waarbij gegevens over huisartsen(post)zorg én verschillende vormen van paramedische zorg worden verzameld en geanalyseerd.


 NieuwsbrievenBegrippenlijst onderzoek
We bieden een overzicht van begrippen en termen die veelgebruikt worden in ons onderzoeksveld en die daarmee ook op deze website voorkomen. Van elk begrip geven we een korte omschrijving.

Hasselaar GJ. Over ons onderzoek. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2021 [Laatst gewijzigd op 09-12-2020; geraadpleegd op 23-01-2021]. URL: www.nivel.nl/nl/over-ons-onderzoek-0