palliatieve zorg

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg werkt nog steeds door in de praktijk

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw heeft zorgorganisaties tussen 2012 en 2016 gestimuleerd om hun palliatieve zorg een jaar lang te verbeteren. Ruim 1 tot 5,5 jaar na de afronding van de projecten is de meerwaarde in de zorg nog steeds merkbaar. Patiënten krijgen vaker de benodigde zorg en zorgverleners werken beter samen, blijkt uit een peiling in medio 2018 door het Nivel.

Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg.

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimulans voor meer kwaliteit

Het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimuleerde tussen 2012 en 2016 zorgorganisaties om middels een project hun palliatieve zorg te verbeteren. Projectleiders en zorgverleners vinden dat er veel is bereikt. Ze vinden zichzelf deskundiger, werken meer samen, en in hun organisatie kreeg de palliatieve zorg een ‘boost’, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van het NIVEL.

Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia een handreiking gemaakt over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen. Subsidie werd gegeven door Fonds NutsOhra en RCOAK.