Hoeveel mensen hebben behoefte aan palliatieve zorg?

We weten niet exact hoeveel mensen behoefte hebben aan palliatieve zorg. Ook weten we niet hoeveel mensen met een concrete zorgvraag op het terrein van palliatieve zorg zich per jaar melden bij zorgverleners. 
 
Wel kunnen we aannemen dat mensen die lijden aan ongeneeslijke kanker of aan een andere niet-acute, uiteindelijk terminale aandoening in meerdere of mindere mate behoefte hebben aan palliatieve zorg.
Per jaar overlijden in Nederland ruim 140.00 mensen (CBS), waarvan ongeveer 54% overlijdt aan een niet-acute aandoening (Van der Velden e.a., 2009). Kanker, chronisch hartfalen, COPD, dementie, CVA, diabetes en algehele achteruitgang vanwege hoge ouderdom, zijn veel voorkomende niet-acute doodsoorzaken.