Literatuurreferenties en websites dossier palliatieve zorg

Literatuurreferenties
 • Akker P van den, Luijkx K. Waar wilt u doodgaan? Keuzen en overwegingen. Tilburg: IVA, 2005.
 • Bakker D de. Is er nog huisarts voor de dood? Huisarts & Wetenschap 6, 262, 2004.
 • Bekkema N, Veer A de, Hertogh C, Francke AL,  Zorgen tot de laatste dag. Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Nivel, 2011.
 • Bekkema N, de Veer AJ, Albers G, Hertogh CM, Onwuteaka-Philipsen BD, Francke AL. Training needs of nurses and social workers in the end-of-life care for people with intellectual disabilities: A national survey. Nurse Educ Today. 2013  Jul 25. [Epub ahead of print].
 • Borgsteede S. End-of-life care in general practice in the Netherlands. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit, 2006.
 • Bossuyt I., Beek K. van, Francke AL. Intramurale palliatieve zorg. In: A. Visser, J.J.R. Bilsen, A.L. Francke AL Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam : Reed Business, 2011, p.50-53.
 • Claessen SJJ, Francke AL, Belarbi HE, Pasman HRW, Putten MJA van der, Deliens L. A new set of quality indicators for palliative care: process and results of the development trajectory. Journal of Pain and Symptom Management, vol. 42, 2011, nr. 2, p. 169-182.
 • Claessen SJ, Francke AL, Sixma HJ, de Veer AJ, Deliens L. Measuring patients' experiences with palliative care: The Consumer Quality Index Palliative Care. BMJ Supportive & Palliative Care 2012; 2(4), 367-372.
 • Claessen SJ, Francke AL, Sixma HJ, de Veer AJ, Deliens L. Measuring relatives' perspectives on the quality of palliative care: the consumer quality index palliative care. J Pain Symptom Manage. 2013 May;45(5):875-84.
 • Francke AL, Willems D. Palliatieve zorg vandaag en morgen. Feiten, opvattingen en scenario's. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2000.
 • Francke AL, Lambrechts B. Palliatieve zorg thuis. In: A. Visser, J.J.R. Bilsen, A.L. Francke AL Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam : Reed Business, 2011, p.50-60.
 • Goldsteen M, Proot I, Huijer Abu-Saad H, Widdershoven G. Goed sterven: normatieve opvattingen, attitudes en behoeften van thuis verblijvende terminale patiënten en hun mantelzorgers rond het stervensproces. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2002.
 • Gomes B, Calanzani N, Gysels M, Hall S, Higginson I. Heterogeneity and changes in preferences for dying at home: a systematic review. BMC Palliat Care 2013 Feb 15;12(1):7.
 • Graaff FM de, Francke AL. Home care for terminally ill Turks and Moroccans and their families in the Netherlands: carers” experiences and factors influencing ease of access and use of services. International Journal of Nursing Studies, 2003; (40): p.797-805.
 • Graaff FM de. Partners in palliative care? Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals. Academisch proefschrift. UvA/Nivel, 2012a.
 • Graaff FM de, Mistiaen P, Devillé WL, Francke AL. Perspectives on care and communication involving incurably ill Turkish and Moroccan patients, relatives and professionals: a systematic literature review. BMC Palliat Care. 2012b Sep 18;11(1):17.
 • Grandjean I, Galesloot C. Consultatie Palliatieve Zorg. Jaarverslag 2012. Utrecht: IKNL,  September 2013
 • Hermans F, Vahedi Nikbakht M, Visser A. Netwerken in de palliatieve zorg. In: A.Visser, JJR. Bilsen, AL Francke. Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam : Reed Business, 2011, p.44-49
 • www.cbs.nl . Geraadpleegd oktober 2013.
 • www.kiesbeter.nl/zorg-en-kwaliteit/palliatievezorg/respijtzorg-kinderen/resultaat/tabel/). Geraadpleegd oktober 2013.
 • www.netwerkpalliatievezorg.nl/). Geraadpleegd oktober 2013.
 • www.palliatief.nl/ . Geraadpleegd oktober 2013.
 • www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. Geraadpleegd oktober 2013.
 • www.zorgkaartnederland.nl/verpleeghuis-en-verzorgingshuis Geraadpleegd oktober 2013.
 • Luijkx K, Vrijhoef B, Schols J. De rol van familiezorgers en vrijwilligers. In: A.Visser, JJR. Bilsen, AL Francke. Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam : Reed Business, 2011., p.103-108.
 • Mistiaen P, Francke AL. Monitor Palliatieve Zorg rapport 2004. Utrecht: Nivel, 2004.
 • Mistiaen P, van Hasselt T., Francke AL. Monitor Palliatieve Zorg. Rapport 2005. Utrecht: Nivel, 2005.
 • Mistiaen P, van Ruth L, Francke AL. Monitor Palliatieve Zorg: Rapport 2006 en bevindingen over drie jaar monitor. Utrecht: Nivel, 2006.
 • Mistiaen P, Francke AL, Graaff FM de, Muijsenbergh METC van den 2011a, Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond. Utrecht: Nivel; Integraal Kankercentrum Nederland; Pharos.
 • Mistiaen P, Francke AL, Graaff FM de, Muijsenbergh METC van den, 2011b. Achtergronddocument bij "Handreiking palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond". Achtergronden en methodische verantwoording. Utrecht: Nivel; Integraal Kankercentrum Nederland; Pharos.
 • Proot I, Courtens A, van Hoef L, Huijer Abu-Saad H, Schrijnemaekers V. Wat vindt u van de zorg? De ontwikkeling van meetinstrumenten naar de tevredenheid met het (in)formele zorgproces van terminale patiënten en hun naasten. Maastricht: COPZ Maastricht, 2004
 • Speet M, Francke AL, Courtens AM, Curfs L. Zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Nivel, 2006.
 • Veer A de, Oud M, Francke AL Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In: A.Visser, JJR. Bilsen, AL Francke. Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam : Reed Business, 2011, p.178-184.
 • Velden LF van der, Francke AL, Hingstman L, Willems DL. Sterfte aan kanker en andere chronische aandoeningen. Kenmerken in 2006 en trends vanaf 1996. Utrecht: Nivel, 2007.
 • Velden LF van der, Francke AL, Hingstman L, Willems DL. Dying from cancer or other chronic diseases in the Netherlands: ten-year trends derived from death certificate data. BMC Palliat Care. 2009 Feb 4;8:4.
 • Wolfaert M, Francke A. Zelfstandige hospicevoorzieningen. In: A.Visser, JJR. Bilsen, AL Francke. Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam : Reed Business, 2011, p.65-67.
Websites

Over definitie en aard van palliatieve zorg


Over aanbod of organisatie van palliatieve zorgOver onderzoek in de palliatieve zorg