Netwerken palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt in Nederland vooral gezien als onderdeel van de reguliere gezondheidszorg, waarbij allerlei soorten zorgaanbieders met elkaar regionale samenwerkingsverbanden (‘netwerken palliatieve zorg’) aangaan. Anno 2013 is er een landelijk dekkend geheel van ongeveer 65 regionale netwerken palliatieve zorg.
De kern van een netwerk wordt bijna altijd gevormd door ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, hospices / bijna thuis huizen (BTH) en vrijwilligersorganisaties. De netwerken kennen ieder een netwerkcoördinator die ondersteuning biedt aan de organisatorische en zorginhoudelijke processen binnen het netwerk. Belangrijke doelen van de netwerken zijn het verbeteren van de afstemming en de onderlinge samenwerking, een verbeterde toegankelijkheid van de zorg en een betere kwaliteit van de deelnemende organisaties en hun zorgaanbod (Hermans e.a., 2011).