Palliatieve zorg in de gehandicaptensector

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kent vele uitdagingen, onder andere door de vaak complexe problematiek en de communicatieve beperkingen. Aan het einde van hun leven zijn mensen met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen in een instelling verblijven, maar ook in een (groeps)woning in een gewone wijk. ‘Thuis’ sterven is ook bij deze groep vaak een wens, maar niet altijd te realiseren. Uit onderzoek is bekend dat in de intra- en extramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nog relatief weinig kennis en beleid over palliatieve zorg is (Speet e.a., 2006; Bekkema e.a., 2013).
De afgelopen jaren zijn diverse handleidingen, handboekjes en innovaties ontwikkeld, om de palliatieve zorg in deze sector te verbeteren. Een overzicht daarvan vindt u bij Palliatief.