Palliatieve zorg in de psychiatrie

Veel psychiatrische cliënten verblijven langdurig in een psychiatrische instelling of worden jarenlang ambulant behandeld. De levensverwachting voor deze mensen is veel lager dan onder de algemene bevolking, onder andere door een ongezondere leefstijl. Palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond is complex: er speelt vaak een combinatie van lichamelijke problematiek, psychiatrische problemen, ‘ander’ gedrag en soms ook verslavingsproblematiek.
 ‘Thuis’ sterven is  niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als de problematiek te groot is en/of als de betrokken begeleiders zich onvoldoende toegerust voelen om palliatieve zorg te verlenen. Soms verdient opname binnen een gespecialiseerde palliatieve unit met zorgverleners die zowel deskundig zijn in het verlenen van palliatieve zorg als in de begeleiding bij psychiatrische problematiek, de voorkeur. Inmiddels zijn er in Nederland enkele van die units (o.a. bij GGZ Centraal).
Voor meer informatie over recente initiatieven en publicaties om de palliatieve zorg voor mensen in de psychiatrie te verbeteren zie Palliatief