Waar wil men palliatieve zorg ontvangen?

Uit onderzoek (Van den Akker e.a., 2005) is bekend dat ongeveer drie kwart van de Nederlanders thuis de meest ideale plaats vindt om te sterven. Onderzoeken elders in de wereld laten ook steeds zien dat de meeste mensen ‘thuis’ als de voorkeursplek zien om te overlijden; dat wordt zowel aangegeven in onderzoek onder de algemene bevolking als in onderzoek onder mensen die al palliatieve zorg ontvangen  (o.a. Gomes  e.a., 2013). Als patiënten niet meer thuis verzorgd kunnen worden, blijken zij en hun familie vaak weinig inzicht te hebben in alternatieven, zoals hospices (Van den Akker e.a , 2005).