Wat is palliatieve zorg

De World Health Organization (WHO) definieert palliatieve zorg als:
een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van tijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Bij palliatieve zorg:
  • is er aandacht voor pijn en andere belastende symptomen;
  • wordt sterven gezien als een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • wordt ook psychologische en geestelijke ondersteuning geboden;
  • worden patiënten ondersteund om zo actief mogelijk te blijven leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan behoeften van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook aan de ondersteuningsbehoeften van de naasten na het overlijden van de patiënt;
  • zal de kwaliteit van leven verbeteren, en kan ook een positieve invloed op het verloop van de ziekte uitgeoefend worden;
  • kan al vroeg in het ziektetraject gestart worden, soms in combinatie met therapieën die bedoeld zijn om het leven te verlengen, zoals chemotherapie of radiotherapie, en in combinatie met onderzoeken die nodig zijn om complicaties vast te stellen en te behandelen.

      (WHO Definition of Palliative Care