De Participatiemonitor – Panel Samen Leven

Uitkomsten van het Panel Samen Leven publiceren we in de Participatiemonitor. Met de Participatiemonitor brengt het Nivel in kaart hoe mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking meedoen in de samenleving.

Next to De Participatiemonitor – Panel Samen Leven

Onderzoek naar participatieOnderzoek naar participatie

Ons onderzoek naar participatie richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Wonen
  • Werk en dagbesteding
  • Mobiliteit
  • Vrije tijd
  • Gebruik en toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen
  • Sociale contacten
  • Eenzaamheid

Naast het Panel Samen Leven, wordt hiervoor ook gebruikgemaakt van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en het Consumentenpanel.

In 2018 is de meest recente rapportage van de Participatiemonitor verschenen.

Participatiemonitor 2008-2016

 

Voss, H. De Participatiemonitor – Panel Samen Leven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-05-2022; geraadpleegd op 25-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panel-samen-leven/de-participatiemonitor-panel-samen-leven
Gegevensverzameling