Thema Werkbeleving

Monitoronderzoek 'De aantrekkelijkheid van werken in de zorg'

Vanaf 2001 beantwoorden de deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging elke twee jaar vragen over hoe zij hun werk in de directe cliëntenzorg ervaren. Onderwerpen die in deze zogenoemde monitoronderzoeken aan bod komen zijn o.a. werkplezier, ontplooiingsmogelijkheden, werkdruk, zelfstandigheid, manier van leiding geven en waardering. Aangezien de vragen elke keer hetzelfde zijn, kunnen we nagaan wat er in de loop der jaren verandert.
 
 
Gegevensverzameling