Onderzoek laten doen binnen het Panel Verpleging & Verzorging

Als u onderzoek wilt doen naar de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen of werkbeleving dan zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van de infrastructuur van het Panel Verpleging & Verzorging.

Wat biedt het Panel Verpleging & Verzorging?
De infrastructuur van het Panel Verpleging & Verzorging kan ook door andere organisaties gebruikt worden voor het enquêteren van de deelnemers. Deze infrastructuur bestaat uit:

  • een groep van ongeveer 2000 zorgverleners in de directe zorg voor cliënten;
  • die bereid is om vragen te beantwoorden, waardoor de respons over het algemeen hoog is;
  • een afdeling die vragenlijsten verstuurt en verwerkt;
  • een afdeling die een geschoond databestand aanlevert.

Tevens kan het Nivel ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een vragenlijst, data-analyse en rapportage.

Hierdoor heeft u voor een beperkt aantal vragen al binnen zes weken resultaten. Het is ook mogelijk om (secundaire) analyses te laten doen op reeds verzameld materiaal.

Onderzoek onder subgroepen
Het is mogelijk om onderzoek te doen onder een selectie van de paneldeelnemers, bijvoorbeeld zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen, verpleegkundigen in ziekenhuizen, begeleiders in de gehandicaptenzorg of praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk.

Onderzoek aanvragen
Aanvragen worden altijd voorgelegd aan een commissie van het Panel Verpleging & Verzorging. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag past binnen de doelstellingen van het Panel Verpleging & Verzorging. Na goedkeuring van de commissie en bij ruimte binnen de planning, kan de peiling worden gestart. Uiteraard zijn er kosten aan het gebruik van het Panel Verpleging & Verzorging verbonden.

Uitkomsten van het panelonderzoek zijn openbaar
De uitkomsten van onderzoek onder het Panel Verpleging & Verzorging zijn altijd openbaar en worden op de website van het Panel Verpleging & Verzorging gezet. Zo kunnen paneldeelnemers en andere belangstellenden kennis nemen van de uitkomsten. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Zij zijn niet voor derden ter inzage. Hiermee wordt voldaan aan de privacy wetgeving.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging kunt u contact opnemen met: Mw. Dr. Anke de Veer, Nivel, 030 27 29 764, E-mail: a.deveer@nivel.nl

Gegevensverzameling