Panel Verpleging & Verzorging

Het Panel Verpleging & Verzorging verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen en werkbeleving. Alle paneldeelnemers werken in de directe cliëntenzorg. Zij ervaren dagelijks hoe de zorg verleend wordt.

De uitkomsten van de peilingen onder het Panel Verpleging & Verzorging worden gebruikt om aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden en het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging kunt u contact opnemen met Kim de Groot, 030 27 29 651, e-mail k.degroot@nivel.nl of Anke de Veer, 030 27 29 764, e-mail: a.deveer@nivel.nl.

Wilt u per e-mail op de hoogte gesteld worden van nieuwtjes over het Panel Verpleging & Verzorging? Dan kunt u zich abonneren op onze gratis attenderingsservice.
U kunt ons ook volgen via Twitter.


Het Panel Verpleging & Verzorging is op zoek naar nieuwe deelnemers

Bent u werkzaam als verpleegkundige, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken? Meld u dan aan voor het Panel Verpleging & Verzorging! Meer informatie over het Panel Verpleging & Verzorging en hoe u deelnemer kunt worden vindt u hier.


Het Panel Verpleging & Verzorging maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven (zorgverleners, patiënten en zorgaanbieders).

Gegevensverzameling