Methoden vaststellen cijfers ziekten

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoe komen onze cijfers over voorkomende ziekten, per week en op jaarbasis, tot stand?

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn hanteert een overkoepelende werkwijze voor het verzamelen en analyseren van de registraties van deelnemende zorgverleners, en voor het rapporteren erover. Daarnaast hanteren we per categorie cijfers op maat ingerichte methoden voor het verwerken van de registraties tot eenduidige, betrouwbare en representatieve cijfers over ziekten. 

Generieke werkwijze - verzamelen, analyseren, rapporteren

De generieke werkwijze van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor het vaststellen van cijfers over ziekten is kortweg ‘verzamelen - analyseren - rapporteren’:

Werkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Methode vaststellen cijfers ziekten op jaarbasis


Daarnaast leggen we uit hoe de jaarcijfers over ziekten en aandoeningen, met behulp van de Nivel-huisartsenregistraties, tot stand komen.

Methode vaststellen actuele cijfers ziekten per week

Voor het opstellen van de actuele weekcijfers over griep en andere aandoeningen leggen uit hoe Nivel Surveillance te werk gaat en wat hierbij de rol van de Nivel-Peilstations is.

Methode Peilstations

Overbeek, L . Methoden vaststellen cijfers ziekten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-09-2023; geraadpleegd op 03-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methoden-cijfers-ziekten