Panels van gebruikers

Het Nivel onderzoekt met behulp van een aantal panels de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de Nederlandse burger, patiënt en zorggebruiker. De Nivel-panels verzamelen op landelijk niveau informatie over de meningen en kennis,verwachtingen, ervaringen en behoeften van gebruikers van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk te horen wat patiënten belangrijk vinden. Daarom doen we dit onderzoek. Met behulp van de uitkomsten van de peilingen worden ervaringen van zorggebruikers in kaart gebracht, door patiënten ervaren kwaliteit van zorg geïnventariseerd, beleidsvoornemens gepolst, en input voor beleid gegenereerd en beleid geëvalueerd.

Voor zorginstellingen, zorgverleners, beleidsmakers en patiëntenorganisaties is het belangrijk om te weten wat Nederlanders vinden van de gezondheidszorg. Met de Nivel-panels brengen we dit in kaart. Ruim 20.000 mensen van 15 jaar en ouder zijn lid van de verschillende panels. Zij krijgen gemiddeld  drie keer per jaar een vragenlijst over actuele en relevante thema's binnen de gezondheidszorg. De uitkomsten geven inzicht in de werking van het zorgstelsel. Ze kunnen gebruikt worden om het beleid voor de versterking van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg te ondersteunen. Het Nivel heeft jarenlange ervaring met deze methode van onderzoek.

De volgende panels onderzoeken de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de Nederlandse burger, patiënt en zorggebruiker:

Naast deze panels van gebruikers hebben wij ook een panel met verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en POHs .

Openbaarheid
Over al het onderzoek in de Nivel panels verschijnt een openbare publicatie.