Panels van Gebruikers: Opdrachtgevers / partners

Nivel -Panels werken samen met en in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Consumentenbond, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SCP, Ieder(in), Coöperatie VGZ, Open Universiteit (OU), Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars.

Gegevensverzameling