Panels van Gebruikers: Privacy en beveiliging

Het Nivel besteedt veel aandacht aan privacy en beveiliging. De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd doordat de mensen die de resultaten van de verschillende peilingen analyseren geen toegang hebben tot persoonsgegevens. De Nivel -panels zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling