BurgerPlatform

Betrek burgers bij uw zorg- of beleidsvraagstuk met het BurgerPlatform

Burgers worden tegenwoordig actief betrokken bij het beantwoorden van actuele vraagstukken in de gezondheidszorg. Beleidsmakers, zorgprofessionals en zorgpartijen vinden het vaak moeilijk de juiste kanalen te gebruiken om burgers (inter)actief te laten mee praten. Het Nivel heeft hiervoor de methode ‘Burgerplatform’ ontwikkeld. Met dit interactieve platform kunt u burgers eenvoudig en direct laten meepraten. Deelnemers aan het BurgerPlatform worden geworven onder landelijk representatieve panels van het Nivel.

Bij het uitzetten van een zorg- of beleidsvraagstuk worden doorgaans burgers geworven die aan de hand van een vragenlijst, interview of groepsgesprek input leveren. In de praktijk blijken deze methodes weinig antwoorden op te leveren. Met de interactieve methode BurgerPlatform van het Nivel laat u burgers actief meedoen in het formuleren van concrete antwoorden op uw actuele zorgvraagstuk, uw beleid of uw praktijkvraagstuk.

Wat levert het BurgerPlatform u op?
De methode BurgerPlatform van het Nivel levert u actieve betrokkenheid van burgers op bij het meepraten over uw actuele zorg- of beleidsvraagstuk. Nivel-onderzoekers brengen op interactieve wijze de meningen van de burgers in het burgerpanel voor u in kaart. Actuele zorgvraagstukken waarbij het BurgerPlatform van het Nivel is ingezet, zijn bijvoorbeeld:

 

Sorien Kleefstra, onderzoeker IGJ (2017): “Burgers blijken graag mee te praten over het toezicht zelf. Dit past ook bij de bevinding dat burgers liever betrokken zijn bij doelbepaling van een onderzoek dan het onderzoek zelf. We gaan dan ook kijken of we het burgerplatform breder in kunnen zetten om burgers te betrekken bij ons toezicht”.

Resultaten
De resultaten van de input uit het Burgerplatform, kunt u intern en extern gebruiken:

  • intern: voor het uitdiepen van uw zorgvraagstuk, voor beleidsvoering of voor verdere implementatie van praktijkvraagstukken;
  • extern: voor het leveren van input in uw samenwerking met opdrachtgevers, stakeholders en klanten.

 

Hoe werkt het BurgerPlatform?
Het BurgerPlatform bestaat uit een panel van burgers die deelnemen aan interactieve bijeenkomsten over uw actuele vraagstukken in de gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomsten discussiëren de panelleden over een vraagstelling die samen met u is opgesteld. Op deze manier komen de betrokken burgers van het BurgerPlatform tot heldere meningen over uw zorgvraagstuk.

Uw organisatie krijgt
Bij het inzetten van de methode BurgerPlatform verzorgt het Nivel – in overleg met u – de organisatie, de uitvoering en de oplevering van het resultaat van uw BurgerPlatform-bijeenkomst.

Maak ook gebruik van het BurgerPlatform!
Verschillende partijen in de gezondheidszorg, zoals VWS, IGJ en CBG, maken al gebruik van de methode BurgerPlatform. Daarnaast zetten we de methode in bij verschillende grote projecten. De opdrachtgevers én het panel met betrokken burgers zijn enthousiast over de interactieve BurgerPlatform-bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. [BurgerPlatform laat burgers meediscussiëren over complexe zorgvraagstukken]

Graag zetten wij onze ervaring en expertise ook in om u te helpen!

Contactpersoon voor meer informatie
Dolf de Boer, programmaleider zorg vanuit patiëntenperspectief, d.deboer@nivel.nl, 030 272 9658
Anne Brabers, onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg, a.brabers@nivel.nl, 030 272 9855