BurgerPlatform

Dit platform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Beleidsmakers en zorgverleners vinden dat hun beleid en uitwerking daarvan in de praktijk verbeteren door burgers er actief bij te betrekken.

Moeilijke vraagstukken
Bij moeilijke of abstracte vraagstukken hebben mensen moeite met het vormen van hun mening. Een vragenlijst, interview of groepsgesprek levert dan te weinig resultaat op. Het Nivel heeft daarom het BurgerPlatform ingericht om burgers te laten meediscussiëren over ingewikkelde zorgvraagstukken.

Wat is het BurgerPlatform?
Het BurgerPlatform is een groep burgers die deelneemt aan interactieve bijeenkomsten over een actuele, ingewikkelde kwestie in de gezondheidszorg. De deelnemers krijgen vooraf uitgebreide informatie via één of meer presentaties van experts. Via groepsopdrachten doen ze mee aan een discussie. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van een vraagstuk en kunnen ze hun mening formuleren. De deelnemers in de groep hoeven geen overeenstemming te bereiken over het besproken onderwerp. Nivel onderzoekers brengen de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.

De bijeenkomsten kunnen gaan over verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Waar begint en stopt de eigen verantwoordelijkheid in de zorg?
  • Meerwaarde en mogelijkheden van e-Health.
  • Solidariteit in de zorg.

 

Wie zitten in het panel?
De deelnemers zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. In dit panel zitten 12.000 personen van 18 jaar en ouder.

Eerste bijeenkomsten succesvol
Deelnemers, onderzoekers en opdrachtgevers zijn enthousiast over de eerste bijeenkomsten van het BurgerPlatform. De deelnemers waren divers in leeftijd en opleiding, uiteenlopende onderwerpen werden besproken. Opdrachtgevers en onderzoekers vonden de bijeenkomsten waardevol. Ze kregen inzicht in de manier waarop verschillende burgers aankijken tegen een beleidsvraagstuk en welke waarden en principes hierbij een rol spelen. In korte tijd kwamen gevarieerde en verrassende ideeën naar voren. Voor beleidsmakers bleek het BurgerPlatform een mogelijkheid om beleid uit te leggen aan mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn.

Lees het:

 

Lees ook "BurgerPlatform laat burgers meediscussiëren over complexe zorgvraagstukken"

Zelf gebruik maken van het BurgerPlatform?
Partijen in de gezondheidszorg kunnen gebruik maken van deze onderzoeksmethode en samen met het Nivel een BurgerPlatform organiseren. Wilt u ook samen met het Nivel een platform opzetten of heeft u meer informatie nodig?

Bel of mail met:
Dolf de Boer            d.deboer@nivel.nl of 030-2729658
Anne Brabers          a.brabers@nivel.nl of 030-2729855