Pijler 1: Cijfers COVID-19, monitoring in de zorg

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus aan de hand van de registraties van zo'n 350 huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wekelijks publiceren we de actuele cijfers hiervan, die bovendien zijn voorzien van verdiepende informatie, zoals het voorkomen van COVID-19 bij kinderen, bij ouderen en per provincie. Daarnaast monitoren we, in samenwerking met het RIVM, COVID-19 in verpleeghuizen.


Goede monitoring en surveillance van COVID-19 is essentieel bij het bepalen van het overheidsbeleid gericht op het bestrijden van de COVID-19-pandemie. Onze onderzoeksresultaten spelen dan ook een cruciale rol bij het inschatten van de ernst van de pandemie en de ontwikkeling ervan.
 

Doel, resultaten en kernactiviteitenActuele weekcijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken
Wekelijks publiceren we de cijfers over de verspreiding van het coronavirus, aan de hand van de geregistreerde aantallen COVID-patiënten in de huisartsenpraktijken. Ga naar onze overzichtspagina Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken voor alle factsheets over COVID-19 in de huisartsenpraktijk. Hier vindt u niet alleen de meest actuele cijfers over aantallen patiënten met (een verdenking op) COVID-19, ook zijn deze uitgesplitst naar bijvoorbeeld geslacht en provincie. Daarnast kunt u trends achterhalen, doordat we de doorlopende reeks factsheets aanbieden, die teruggaat tot week 10-16.

Gebruikte methode: Nivel Surveillance, aangevuld met gegevens van de Peilstations.
 

Cijfers over aandoeningenCijfers COVID-19 in verpleeghuizen
Het Nivel verzamelt de gegevens over het voorkomen van (verdenkingen op) COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland. Ga naar onze overzichtspagina Cijfers COVID-19 in verpleeghuizen voor de meest actuele informatie over dit onderzoeksproject, dat we uitvoeren op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers.

Gebruikte methode: analyse van de registraties van specialisten ouderengeneeskunde in hun elektronische patiëntdossiers. Binnen het VWS-programma Leren van data werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.
 

Algemene links COVID-19Algemene links
Meer informatie over onze cijfers en onze panels en registraties die we hiervoor inzetten: