Project
afgesloten

Aanvullend onderzoek arbeidsaanbod mondhygiënisten 2012 onder de niet-NVM leden

Voor de raming van de mondhygiënisten vormde in 2010 en 2011 het NVM-ledenbestand het bronbestand van de steekproef en enquête. Dit NVM-ledenbestand dekt echter niet de gehele populatie mondhygiënisten in Nederland. Door onder niet NVM-leden de ramingsenquête uit te zetten, kan de vraag worden beantwoord of de niet-NVM-leden een selectieve groep vormen en ‘afwijken’ van de NVM-leden in termen van werkzaamheid, werkzame positie en uittrede.
- Hoe kunnen de mondhygiënisten die in Nederland werkzaam zijn maar geen NVM-lid worden geworven?
- Hoe zien, op basis van opbrengsten van deze ramingsenquête, de aanbodparameters van het capaciteitsramingsmodel en haar subonderdelen eruit?
- Wat betekenen de antwoorden op bovenstaande vragen voor de aanbodparameters voor het volgende op te stellen capaciteitsramingsmodel voor mondhygiënisten in Nederland?
De ruim 1.000 (werkzame) mondhygiënisten die anno 2012 niet lid zijn van de NVM zullen met een korte ramingsenquête benaderd worden. De responsgegevens worden geanalyseerd en vergeleken met de respons op eenzelfde enquête onder NVM-leden die in 2011 is gehouden.
Een betere (meer volledige) bepaling van de aanbodparameters van de mondhygiënisten door het combineren en vergelijken van de aanbodparameters van de werkzame mondhygiënisten die niet NVM-lid zijn, met de aanbodparameters van de werkzame mondhygiënisten die wél NVM-lid zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan