Project
afgesloten

Aard en omvang van disfunctionerende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

In Nederland krijgt circa 8% van de patiënten die in het ziekenhuizen worden opgenomen te maken met zorggerelateerde schade. Hiervan is circa 40% potentieel vermijdbaar (Langelaan e.a., 2010). Alhoewel deze potentieel vermijdbare schade veelal veroorzaakt wordt door een combinatie van menselijke fouten en organisatorische tekortkomingen (Wagner e.a., 2008), zal een klein deel waarschijnlijk mede veroorzaakt worden door het disfunctioneren van individuele beroepsbeoefenaren. Het is echter niet bekend wat de aard en de omvang is van disfunctioneren onder zorgprofessionals.
Hoe groot is het probleem van disfunctioneren binnen de verschillende beroepsgroepen van zorgverleners in Nederland?
Literatuur onderzoek, interviews met experts, analyse tuchtrechtuitspraken
Inzicht in de aard en omvang van het probleem van disfuntionerende beroepsbeoefenaren, en aanbevelingen voor de rol van diverse stakeholders om het probleem tijdiger te signaleren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
IGZ
In dit project werken we samen met
Kiki Lombarts, AMC
Martine de Bruijne, EMGO instituut