Project
afgesloten

Actualisering van het interne en externe rendement van de erkende medische vervolgopleidingen

Ten behoeve van het Capaciteitsplan 2013 is een actualisering nodig van het interne en externe rendement van de medische vervolgopleidingen.
1. Wat is voor de capaciteitsraming van medisch specialisten in 2013 het verwachte interne rendement naar geslacht per vervolgopleiding?
2. Wat is voor de capaciteitsraming van medisch specialisten in 2013 het verwachte externe rendement naar geslacht per vervolgopleiding?
Data van de registratiecommissies wordt verzameld en geanalyseerd. Specifieke analyses vinden plaats ter nadere bepaling van de rendementsparameters in verschillende ramingsmodellen voor de medisch specialisten.
Actueel inzicht in het interne externe rendement van medisch specialistische vervolgopleidingen en nadere bepaling van de rendements-parameters in het capaciteitsramingsmodel en opleidingsadvies voor 2013.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan