Project
afgesloten

Allochtonen met astma, COPD of hooikoorts in Nederland: wat is er bekend?

Duur: 2006 - 2007

Astma en COPD zijn veel voorkomende ziekten. Hoewel tien procent van de inwoners van Nederland behoort tot de niet-westerse allochtonen, is er toch weinig bekend over eventuele etnische verschillen in het vóórkomen van deze ziekten.

Wat is er in 2006 bekend over niet-westerse allochtone Nederlanders met astma of COPD m.b.t. hun kwaliteit van leven, leefstijl en zorggebruik? Hoe verhoudt de kwaliteit van leven, leefstijl en zorggebruik van niet-westerse allochtone Nederlanders met astma of COPD zich tot deze van de gemiddelde niet-westerse allochtone en autochtone Nederlander? Welke onderzoeken lopen er op dit gebied in Nederland en wanneer komt deze informatie vrij?

Systematische literatuurstudie van de internationale en Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties over astma/COPD bij patiënten van niet-westerse herkomst in Nederland. De gegevens over astma en COPD uit de Tweede Nationale Studie zullen geanalyseerd worden. Alle onderzoeksgroepen, die onderzoek verrichten op het vlak van migranten, zullen benaderd worden om het bestaande lopende onderzoek naar astma en COPD te inventariseren.

Beleidsondersteunende informatie waarmee het Astmafonds nieuwe beleidskeuzes kan maken, aanwijzingen krijgt welke informatie er ontbreekt en nodig verzameld moet worden, en tenslotte hoe deze en andere operationele vragen over het eventueel ontwikkelen van interventies beantwoord kunnen worden.

De resultaten van het rapport worden in 2007 in een artikel gepresenteerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Astma Fonds