Project
afgesloten

Alumni onderzoek huisartsen

Het doel van dit onderzoek is het opzetten en uitvoeren van een onderzoek onder huisartsen die recent de opleiding huisartsgeneeskunde in Nederland hebben afgerond om zo vast te stellen hoe deze groep van huisartsen oordeelt over de kwaliteit van de gevolgde huisartsopleiding en de aansluiting met het werk als huisarts. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe wordt de opleiding huisartsgeneeskunde in retrospect beoordeeld door alumni, waar hangt hun oordeel mee samen en welke aanbevelingen komen hieruit naar voren om de huisartsopleiding te verbeteren?

Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH