Project
Afgesloten
2018

AMiGO (2011-2018): Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek: tweejaarlijkse metingen

Duur: jan 2011 - dec 2018

Achtergrond
Er zijn in Nederland geen longitudinale gegevens van gezondheidsrisico’s van mensen door blootstelling aan mogelijke schadelijke agentia in het (arbeids-)milieu. Elektromagnetische velden is één van deze mogelijke risico’s.

Onderzoeksvraag
Is in een cohort op verschillende tijdstippen een relatie vast te stellen tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan agentia (waaronder EMV) in het (arbeids-)milieu?

Methode
Werven van 50.000 deelnemers uit LINH-praktijken.

Resultaat
Iedere twee jaar een survey combineren met reguliere gegevens uit de EMD’s van huisartsen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Institute for Risk Assessment Studies (IRAS) (penvoerder)