Project
afgesloten

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2010-2015

In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is de afgelopen jaren veel veranderd. Een van de grootste veranderingen is de overgang naar de basis-GGZ voor de zorg rondom volwassen patiënten (> 18 jaar) met psychische en sociale problemen. In deze factsheet beschrijven wij de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.
• Is er van jaar tot jaar (2010-2015) een onderscheid in het aantal contacten voor psychische en sociale problemen tussen huisartspraktijken met en huisartspraktijken zonder POH-GGZ?
• Wat is van jaar tot jaar (2010-2015) de verhouding huisarts/POH-GGZ in de contacten vanwege psychische of sociale problemen?
• Wat voor soort patiënten ziet de POH-GGZ over de jaren 2010-2015?
We beantwoorden deze vraag door gebruik te maken van de gegevens afkomstig uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn over de jaren 2010-2015.
Inzicht in de inzet van de POH-GGZ.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS (Lotte Meulman)
In dit project werken we samen met
KPMG