Project
Start
januari 2019

Analyseren en vergelijken van richtlijnen voor patiënten met diepe veneuze trombose en/of longembolie

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds beschrijven en analyseren we de kwaliteit van een aantal geselecteerde richtlijnen over de zorg voor patiënten met Diepe Veneuze Trombose (DVT) en/of longembolie. Anderzijds maken we de aanbevelingen en de daarbij behorende wetenschappelijke onderbouwing inzichtelijk ten aanzien van een aantal specifieke stappen in het zorgtraject voor patiënten met DVT en/of longembolie. Hierbij duiden we de gesignaleerde verschillen in het licht van de wetenschappelijke onderbouwing en gebruikte methodologie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
In dit project werken we samen met
Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten