Project
afgesloten

Analyses van niet-acute sterfte

Duur: maart 2007 - juni 2007

In 2000 voerde het NIVEL een analyse uit van kenmerken van mensen gestorven aan kanker of andere niet-acute aandoeningen (Willems en Francke, 2000). We zijn nu inmiddels enkele jaren verder en er blijkt bij verschillende partijen (o.a. VWS, ZonMW, andere onderzoekers) behoefte te zijn aan informatie over de niet-acute sterfte, onderscheiden naar plaats van overlijden en demografische gegevens. Doel van het huidige project is deze informatie op een overzichtelijke wijze te verschaffen.

1.Hoeveel Nederlanders overleden in 2005 ten gevolge van kanker of andere niet-acute aandoeningen?
2. Wat is de plaats van overlijden (thuis, ziekenhuis e.a.) en wat zijn de demografische kenmerken (leeftijdscategorie, sekse en – indien daar gegevens over zijn - etniciteit) van de mensen die in 2005 zijn overleden aan kanker of andere niet-acute aandoeningen?3. Met hoeveel procent is de sterfte aan kanker en andere niet-acute aandoeningen tussen 1997 en 2005 toegenomen?
3. Is de toename tussen 1997 en 2005 van de sterfte aan kanker en andere niet-acute aandoeningen overeenkomstig de prognose die in de eerdere studie is gedaan?

Op basis van bestaande gegevens (van CBS, Prismant e.a.) wordt de huidige niet-acute sterfte geanalyseerd, onderscheiden naar de plaats van overlijden en ander belangrijke achtergrondkenmerken.

Medio 2007 verschijnt het onderzoeksrapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Prof. dr. D.L. Willems, Huisartsgeneeskunde AMC