Project
afgesloten

Antimicrobiële resistentie en oorzaken van irrationeel gebruik van antibiotica (ARNA)

Duur: april 2014 - maart 2016

Irrationneel gebruik van antibiotica is een belangrijke risicofactor voor antimicrobiële resistentie. Zelfmedicatie is een onderdeel hiervan. In sommige landen in de Europese Unie (EU) is er veel zelfmedicatie, terwijl andere landen dit helemaal niet kennen
Het ARNA-project wil bijdragen tot een rationeler gebruik van antibiotica, met een focus op zelfmedicatie.

Doel
Het doel van de studie is om het irrationeel gebruik van antibiotica in de EU in kaart te brengen en beleidsmaatregelen die leiden tot een voorzichtiger gebruik van antibiotica voor te stellen en te stimuleren.
1. Analyse van de literatuur en bestaande gegevens over het gebruik van antibiotica in de EU;
2. Survey in alle EU-lidstaten om zelfmedicatie in kaart te brengen
3. Een verdiepende analyse van zelfmedicatie in de vijf landen met het hoogste niveau van zelfmedicatie om zo de frequentie en de aard van de niet-verstandig gebruik verder te ontrafelen;
4. Een analyse van de belangrijkste factoren in het gezondheidszorgsysteem om oorzaken voor variatie tussen landen in kaart te brengen
5. Identificeren van best practices
6. Het formuleren van beleidsopties voor EU-lidstaten om verstandig gebruik van antibiotica te bevorderen.
7. Workshops in de vijf landen met het hoogste niveau van zelfmedicatie en een consensusconferentie.

Resultaten
Het ARNA project resulteert in aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten om actie te ondernemen om het rationeel gebruik van antibiotica verbeteren, en met name om zelfmedicatie te verminderen. ARNA levert deze resultaten op drie manieren: verspreiding van kennis bij beleidsmakers, aanbevelingen voor maatregelen op nationaal en Europees niveau en wetenschappelijke publicaties.
Dit project wordt gesubsidieerd door
DG Sanco
In dit project werken we samen met
TNS-NIPO (Sietske Lems)
Universiteit Antwerpen (Herman Goossens)