Project
afgesloten

Arbeidsmarktmonitor Nurse practitioners

Om tekorten aan artsen te voorkomen wordt taakherschikking als een van de belangrijkste oplossingen gezien (Stuurgroep MOBG 2004). Dmv taakherschikking zou een adequatere aanwending van bestaande menskracht mogelijk zijn, hetgeen weer capaciteit kan genereren bij artsen. Een van de (nieuwe) beroepen die in het kader van de taakherschikking veelvuldig wordt genoemd is de Nurse Practitioner (NP).
Het doel van dit project is het aantal NP’s in kaart brengen en hoeveel er in de pijplijn zitten. Hierin staan de volgende vragen centraal:
1. Hoeveel NP’s zijn er werkzaam in Nederland, wat zijn hun kenmerken, in welke sectoren zijn ze werkzaam en wat is de omvang van hun werkzaamheden en 2. Wat is de omvang van de in- en uitstroom en wat zijn de wensen van pas opgeleide NP’s en NP’s in opleiding ten aanzien van de toekomstige beroepsuitoefening.
Er worden zowel gegevens verzameld bij de NP’s in opleiding en NP’s die de opleiding hebben voltooid en al dan niet werkzaam zijn als NP in de jaren 2004, 2005 en 2006. De gegevens zullen via schriftelijke vragenlijsten verkregen worden met daarin vragen over de huidige dan wel gewenste toekomstige beroepsuitoefening. Daarnaast zal ook een vragenlijst worden uitgezet onder NP’s die reeds als NP aan de slag zijn en voor zover zij een toegespitste opleiding hebben gevolgd dit vóór 2004 hebben afgerond. Aan hen zullen vooral vragen worden voorgelegd over de huidige beroepsuitoefening (welke sector, hoeveel uur per week, regio etc), of de huidige beroepsuitoefening overeenkomt met hun wensen en voorkeuren en wat de plannen zijn voor de komende jaren (uitstroom).
Hoeveel NP’s zijn aan het werk als NP en vooral in wat voor functie is men aan de slag. De uitkomsten worden gepubliceerd in een achtergrondstudie die over de NP’s wordt opgesteld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan