Project
afgesloten

Arbeidsmarktsituatie van pas opgeleide medisch specialisten

Duur: 2006 - 2007

In de afgelopen jaren is onder druk van dreigende tekorten aan artsen de opleidingscapaciteit voor de verschillende medische vervolgopleidingen uitgebreid. Gezien de lange opleidingsduur van de meeste medische vervolgopleidingen zouden de gevolgen hiervan pas over enkele jaren merkbaar kunnen zijn. Alleen voor de kortere vervolgopleidingen (huisartsen en verpleeghuisartsen) zou die uitbreiding zo langzamerhand van invloed moeten zijn op de huidige arbeidsmarkt. Uit het veld maar ook uit krantenberichten komt steeds vaker het geluid naar voren dat niet alleen voor huisartsen maar ook voor een toenemende groep medisch specialisten geldt dat de arbeidsmarkt op dit moment aanzienlijk ruimer is geworden. De vraag is of deze tekenen juist zijn en in hoeverre de huidige arbeidsmarkt voor artsen met een medisch vervolgopleiding aan het verzadigen is en of dit voor alle In de afgelopen jaren is onder druk van dreigende tekorten aan artsen de opleidingscapaciteit voor de verschillende medische vervolgopleidingen uitgebreid. Gezien de lange opleidingsduur van de meeste medische vervolgopleidingen zouden de gevolgen hiervan pas over enkele jaren merkbaar kunnen zijn. Alleen voor de kortere vervolgopleidingen (huisartsen en verpleeghuisartsen) zou die uitbreiding zo langzamerhand van invloed moeten zijn op de huidige arbeidsmarkt. Uit het veld maar ook uit krantenberichten komt steeds vaker het geluid naar voren dat niet alleen voor huisartsen maar ook voor een toenemende groep medisch specialisten geldt dat de arbeidsmarkt op dit moment aanzienlijk ruimer is geworden. De vraag is of deze tekenen juist zijn en in hoeverre de huidige arbeidsmarkt voor artsen met een medisch vervolgopleiding aan het verzadigen is en of dit voor alle medische vervolgopleidingen geldt.

Wat is de huidige arbeidsmarktsituatie voor pas opgeleide gespecialiseerde artsen?

Voor het in kaart brengen van de arbeidsmarkt van huisartsen zal gebruik gemaakt worden van de gegevens uit de NIVEL registratie pas-afgestudeerde huisartsen.Voor wat betreft de pas opgeleide medisch specialisten beschikken we niet over een continue gegevensverzameling onder pas opgeleiden. Dit betekent dat bij hen een aanvullende gegevensverzameling moet worden opgezet. Daarvoor wordt als basisbestand gebruik gemaakt van gegevens van de MSRC (medisch specialisten) en de HVRC (verpleeghuisartsen). Uit dit basisbestand wordt de groep specialisten geselecteerd die in 2005 en 2006 hun erkenning hebben gekregen. In totaal gaat het om grofweg 1.600 medische specialisten en 160 verpleeghuisartsen. Onder een steekproef van 500 personen zal een korte vragenlijst worden uitgezet met daarin vragen die betrekking hebben op de mogelijkheden om een baan te vinden.

Voor de korte termijn kan inzicht gegeven worden in de arbeidsmarkt voor gespecialiseerde artsen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan