Project
afgesloten

Arbeidsmarktverkenning voor de op te richten masteropleiding Transities in Zorg en Welzijn

Tranzo, onderdeel van de Universiteit Tilburg, heeft het NIVEL gevraagd een onderzoek te doen de potentiele arbeidsmarkt voor de beoogde master-opleiding ‘Transformatie in Zorg en Welzijn’
Wat is de omvang en samenstelling van de potentiele arbeidsmarkt voor de beoogde master-opleiding ‘Transformatie in Zorg en Welzijn’ voor management en management- en management-ondersteunende functies in de zorg- en welzijnssector?
Analyse van landelijke databestanden m.b.t. het arbeidsaanbod in zorg en welzijn, vacaturecijfers en een verkenning onder (HRM-)managers in de zorg- en welzijnssector
Schatting van het aantal arbeidsmarktposities dat ingenomen zou kunnen worden door afgestudeerden van de beoogde master-opleiding ‘Transformatie in Zorg en Welzijn’
Dit project wordt gesubsidieerd door
Tranzo, Universiteit Tilburg