Project
afgesloten

Arbeidsparticipatie zintuiglijke beperkingen

Duur: augustus 2019 - december 2019

Arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking vraagt aandacht. Hun arbeidsparticipatie blijft achter bij de algemene bevolking. We gebruiken een empowermentmodel waarin de wisselwerking tussen de samenleving en het individu centraal staat, als onderbouwing van de vragen en de aanpak. De hoofdvraag luidt: Hoe kan de arbeidsparticipatie van mensen met een auditieve of visuele beperking worden vergroot? We gebruiken focusgroepen, een literatuurscan, en telefonische interviews met deskundigen. Ervaringsdeskundigen denken mee over de uitvoering en de resultaten worden voorgelegd aan een klankbordgroep. De opbrengst is een praktische handreiking.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College van de Rechten van de Mens