Project
afgesloten

Astma-COPD monitor 2017-2018

De astma-/COPD monitor loopt als sinds 2001. Met behulp van de monitor wordt de situatie van mensen met astma of COPD alsmede ontwikkelingen daarin in kaart gebracht. Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma of COPD beschikbaar die driemaal per jaar een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Hoe ontwikkelt de situatie van mensen met astma of COPD zich over de jaren heen op het gebied van kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie?

Online en schriftelijke vragenlijsten drie maal per jaar.
Trendcijfers over aspecten kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie van mensen met astma en COPD via trendrapportages en factsheets.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds (voorheen Astma Fonds)