Afgesloten
2015

Astma- en COPD-Monitor 2013-2015: zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD

Duur: januari 2013 - december 2015

Achtergrond
De astma-/COPD-monitor loopt als sinds 2001. Met behulp van de monitor wordt de situatie van mensen met astma of COPD in kaart gebracht, alsmede ontwikkelingen daarin. Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma of COPD beschikbaar.

Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelt de situatie van mensen met astma of COPD zich over de jaren heen op het gebied van kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie.

Methode
Online en schriftelijke vragenlijsten drie maal per jaar; de panelleden vullen een vragenlijst in over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaat
Trendcijfers over aspecten kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie van mensen met astma en COPD via trendrapportages en factsheets.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds (voorheen Astma Fonds)